Motto

Mým velkým přáním je nabízet potraviny vypěstované trvale udržitelným způsobem s šetrným přístupem k půdě, vodě a okolní krajině. To pro mě znamená rozvíjet a podporovat spolupráci s místními ekozemědělci a výrobci. Budu šťastná za každý další bezobalový obchod.

Jak to začalo (Něco o mně)

Jedním z důležitých momentů bylo hluboké uvědomění si klimatické změny. A s tím související nadměrná výroba a konzumace  při které vzniká ohromné množství odpadů. Velkou otázkou se tedy  pro mě stal odpad a jeho dopad na životní prostředí kolem nás a v širším měřítku na celou planetu. 

Každý jeden člověk má moc změnit své postoje k dané situaci a zrovna takto působí i každý malý bezobalový obchod. Nejenže pomáhá změnit přístup k nakupování potravin a produktů při němž dochází ke snižování produkce odpadů, ale  vytváří i prostor v daném místě pro vzájemnou spolupráci a podporu zákazníků a dodavatelů. Zákazník tak získává zkušenost se zodpovědnějším přístupem k nákupu ve vztahu k životnímu prostředí a trvale udržitelnému pěstování potravin a i k lidem v dané lokalitě. 

Závěrem zmíním tuto větu, která se mnou velmi rezonuje.

Planeta nepotřebuje málo lidí, kteří dělají bezodpadové hospodaření na 100 %, ale hodně lidí, kteří to dělají částečně a jsou ochotní se v tom rozvíjet.